Submenu  
 

Maatschappelijke participatieInspraak en politieke participatie


De rechtstreekse politieke participatie van ouderen is laag. De inspraak in het beleid via ouderenraden op de verschillende niveaus (Europees, federaal, Vlaams, provinciaal en lokaal) is een belangrijke meerwaarde voor het ouderenbeleid. De verwachtingen en noden van ouderen vinden via de ouderenraden een ingang in het beleid.


Laatst aangepast op 19-09-2016